กิจกรรมน่าสนใจ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ (ครบรอบ 27 ปี)

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ (ครบรอบ 27 ปี) กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย -ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง -พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “รณรงค์การมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยาเต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ”   -กิจกรรมเสวนา เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประเด็นที่ควรตระหนักจากกรณีศึกษาต่างๆ” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.เภสัชกรณรงค์ สาริสุต

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand)

วันที่ 19-20 มกราคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) – นำเสนอผลงานด้านความยั่งยืนในรูปแบบโปสเตอร์ ในเรื่อง สวนสมุนไพร พลิกฟื้นผืนดิน จากพื้นที่ดินเปรี้ยวเป็นสวนสมุนไพรที่ร่มรื่น – สาธิตการทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ในกิจกรรม “รักษ์โลกด้วยการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งเพื่อใช้ในสวนสมุนไพร” โดยมี คุณวัลลภา จิตตะชัย และทีมงานที่ดูแลสวน (อรรถสิทธิ์ จำรัสทอง, นิพันธ์ เนียมปาน, เจริญชัย สัมฤทธิ์ และสมัย นาวงษ์) . – ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์

สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Back to school ครั้งที่ 1

ด้วยสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Back to school ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 : Back to school เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใส่เครื่องแบบโรงเรียนมาเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ (ชุดนักเรียน ชุดพละ หรือเพียงบางส่วน เช่น ติดเข็มประจำโรงเรียน ใส่ผ้าพันคอลูกเสือ) เป็นระยะเวลา 1 วัน พร้อมทั้งถ่ายรูป/วิดีโอ โพสต์ลง Instagram พร้อมใส่แฮชแท็ก#Backtoschool_RxSWU และแท็ก @Rxswu_official กิจกรรมที่ 2 : สอยดาว ตอบคำถามทางวิชาการ ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเภสัชกรรมที่เคยเรียน กิจกรรมที่ 3 : ดนตรีเปิดหมวก กิจกรรมที่ 4 : บอร์ดเอยบอร์ดใจ นิสิตร่วมกันเขียนประสบการณ์หรือวีรกรรมสมัยเรียนที่โรงเรียน ติดภาพถ่ายกิจกรรม และเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับกิจกรรม Back […]

คณะกรรมการดำเนินงาน 5ส คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดกิจกรรม Big Cleaning day

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. คณะกรรมการดำเนินงาน 5ส คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดกิจกรรม Big Cleaning day 2565 ณ ชั้น 7 ตึกหลังอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว โดยมีบุคลากรสายปฏิบัติการ และแม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้              

นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด และ องค์การเภสัชกรรม                      

คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว จัดประชุม ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มศว และร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “ยาลดไขมันในเลือด”

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 11.00 น. คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว จัดประชุม ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มศว และร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “ยาลดไขมันในเลือด” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ และช่วง ถาม-ตอบ “การใช้ยาและสมุนไพรในผู้สูงอายุ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ลลิตา วีระเสถียร, ผศ.นัยนา สันติยานนท์, ผศ.สิรนันท์ กลั่นบุศย์, อ.อรรัมภา ชื่นชม      

ปฐมนิเทศและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาดูงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล

💡 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดยผศ.ดร.ภญ.ตุลยา โพธารส และ อ.ดร.ภญ.พรทิพา เอี่ยมสำอางค์ ได้จัดปฐมนิเทศและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาดูงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ลักษณะงาน บทบาทหน้าที่ คุณธรรมจริยธรรม ในการสร้างเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่เภสัชกรโรงพยาบาล ณ ห้องบรรยาย 306 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 📚    

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation, CPR)

บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation, CPR)” ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ โดยทีมวิทยากรผู้อบรมจากภาคเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว องครักษ์              

ประกวดกระทงวัสดุธรรมชาติจากสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ โดยได้จัดกิจกรรม “ประกวดกระทง” ซึ่งได้มีการนำวัสดุธรรมชาติจากสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มาเป็นวัสดุในการทำกระทง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565      

สสจ. ปทุมธานี ร่วมมือกับ คณะเภสัชศาสตร์ มศว ผลิต whitfield ointment

จากสถานการณ์อุทกภัยในเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำในภาคกลางเกิดปัญหาน้ำท่วม ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ปทุมธานี ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณาจารย์ บุคลากร นิสิตเภสัชศาสตร์ และผู้มีจิตอาสา ได้ทำการผลิต whitfield ointment (ยาขี้ผึ้งรักษาน้ำกัดเท้า) เพื่อแก้ปัญหาน้ำกัดเท้า โดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นตัวแทนส่งมอบ whitfield ointment จำนวน 8,000 ตลับ ให้กับ สสจ. ปทุมธานี ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ใน จังหวัดปทุมธานี ต่อไป      

1 2 3