โครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่

เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 5 (มศว) ร่วมกับนิสิตอาสาเพื่อนใจช่วยเพื่อนเลิกบุหรี่ มศว รุ่นที่1 จัดทำโครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยนำเสนอข้อมูลและความรู้ต่างๆ ผ่านคลิปวิดีโอและโปสเตอร์ความรู้ เชิญชวนให้นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อเป็นการมอบความรู้และให้ทราบถึงโทษของบุหรี่อย่างลึกซึ้ง
สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมโปสเตอร์ความรู้ พร้อมทำแบบประเมินเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขผลงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงรบกวนฝากติดตามรับชมคลิปวิดีโอความรู้ในครั้งถัดไปกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ