โครงการอบรมวิชาการ Pharm SWU CPE Webinar หัวข้อเรื่อง “MOVING TOWARDS NOAC THERAPY: WHAT PHARMACISTS NEED TO KNOW”

โครงการอบรมวิชาการ Pharm SWU CPE Webinar
หัวข้อเรื่อง “MOVING TOWARDS NOAC THERAPY: WHAT PHARMACISTS NEED TO KNOW”

ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13:30-15:30 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom

# หน่วยกิต CPE 2 หน่วยกิต
# ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม ฟรี
# ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 (หรือจนกว่าจะเต็ม)