เปิดรับสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตโครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร