อย่าลืม ❗️ นิสิตที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรอบแรกขอให้ลงทะเบียนเรียนช่วงเพิ่มลดวิชา 16-23 ส.ค.64

อย่าลืม ❗️
นิสิตที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรอบแรกขอให้ลงทะเบียนเรียนช่วงเพิ่มลดวิชา 16-23 ส.ค.64

💰💰 และชำระค่าธรรมเนียม
ได้ระหว่างวันที่ 13-24 กันยายน 2564