อบรมโครงการ “การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (การทำ Infographic) ”

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 กรกฏาคม 2562​ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์​ ​ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (การทำ Infographic) ” ณ​ ห้อง​ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัช​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ​ โดยนายสุรเชษฐ์​ มีฤทธิ์​ น

ายสุเมธ​ กลิ่นหอม​ และ นางสาวพิมพ์ชนก​ คำชัย​ เป็นวิทยากร​​จากสำนักสื่อและเทคโนโลยี