สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เขียวมะกอก (Sport day) ครั้งที่ 7

สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เขียวมะกอก (Sport day) ครั้งที่ 7 ขึ้น ในวันที่ 4-5 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีต่าง ๆ ได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่ น้อง คณาจารย์และบุคลากร ในคณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน มีน้ำใจนักกีฬาและมีความสามัคคี โดยภายในกิจกรรมจะมีการแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตร การแข่งขันกีฬาฮาเฮ ได้แก่ วิ่งกระสอบ กินวิบาก และเหยียบลูกโป่ง นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม Pharm Night เป็นการแข่งขันเกมคำต้องเชื่อม และร้องข้ามกำแพง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเภสัชศาสตร์ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ