สสจ. ปทุมธานี ร่วมมือกับ คณะเภสัชศาสตร์ มศว ผลิต whitfield ointment

จากสถานการณ์อุทกภัยในเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำในภาคกลางเกิดปัญหาน้ำท่วม ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ปทุมธานี ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณาจารย์ บุคลากร นิสิตเภสัชศาสตร์ และผู้มีจิตอาสา ได้ทำการผลิต whitfield ointment (ยาขี้ผึ้งรักษาน้ำกัดเท้า) เพื่อแก้ปัญหาน้ำกัดเท้า โดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นตัวแทนส่งมอบ whitfield ointment จำนวน 8,000 ตลับ ให้กับ สสจ. ปทุมธานี ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ใน จังหวัดปทุมธานี ต่อไป