สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มศว แจกกล้าฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ประชาชนและคนในชุมชนนำไปปลูกไว้เพื่อใช้ดูแลสุขภาพ

สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มศว แจกกล้าฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ประชาชนและคนในชุมชนนำไปปลูกไว้เพื่อใช้ดูแลสุขภาพ
ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้สำหรับบรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ และยังช่วยลดความรุนแรงของอาการจากโควิด-19 ในช่วงเวลาการระบาดของโรค ยาฟ้าทะลายโจรหาได้ยากและมีราคาแพง อาจมีผู้เข้าไม่ถึงยา สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มศว จึงเตรียมกล้าฟ้าทะลายโจร เพื่อมอบให้ประชาชนและคนในชุมชนนำไปปลูก ขยายพันธุ์เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีการจัดระบบการแจกให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและจังหวัดเพื่อป้องกันการติดโรคในระดับความปลอดภัยสูงสุด โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครนายกสามารถขอรับได้โดยกรอกแบบขอรับหน้าเฟสเพจสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มศว