สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564