สมาชิกชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มศว ร่วมทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มศว นำโดย ภก.วัชรณัฐ เต็มแป้น ประธานชมรม ร่วมทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน อ.บ้านนา จ.นครนายก