ศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์​ มศว​ นำผลิตภัณฑ์​ SerWu วางจำหน่ายในงานมะยงชิด​ มะปรางหวานและของดีนครนายก​

ศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์​ มศว​ นำผลิตภัณฑ์​ SerWu วางจำหน่ายในงานมะยงชิด​ มะปรางหวานและของดีนครนายก​ วันที่​ 9​ ถึง​ 13​ มีนาคม​ 2566​ ณ​ บริเวณตลาดแยกช้าง​ อ.เมือง​ จ.นครนายก