วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ (ครบรอบ 27 ปี)

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ (ครบรอบ 27 ปี) กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย


-ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง


-พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “รณรงค์การมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยาเต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ”

 

-กิจกรรมเสวนา เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประเด็นที่ควรตระหนักจากกรณีศึกษาต่างๆ” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.เภสัชกรณรงค์ สาริสุต