ร้านยา มศว ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและรักษาสิว

ร้านยา มศว ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและรักษาสิว โดยคณาจารย์และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ และมีการออกบูธสินค้าและบริการตรวจสภาพผิวจากบริษัทไวทาร่าและศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ณ อาคารพลาซ่า ชั้น 2 มศว องครักษ์ ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562