ร้านยา มศว ร่วมกับคณาจารย์และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 3 จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผลิตภัณฑ์รักษาสิว

ร้านยา มศว ร่วมกับคณาจารย์และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 3 จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผลิตภัณฑ์รักษาสิว ณ อาคารพลาซ่า ชั้น 2 มศว องครักษ์ ในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562