รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดงานบริหารและธุระการ คณะเภสัชศาสตร์ มศว