รศ.ดร.ฤทธิ์ และคุณวัลภา วัฒนชัยยิ่งเจริญ เป็นผู้ประสานงานและเป็นตัวแทนมอบ “ตู้ปันน้ำใจ ร่วมแบ่งปัน”

รศ.ดร.ฤทธิ์ และคุณวัลภา วัฒนชัยยิ่งเจริญ เป็นผู้ประสานงานและเป็นตัวแทนมอบ
“ตู้ปันน้ำใจ ร่วมแบ่งปัน” จำนวน 2 ตู้ พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของ จาก มูลนิธิ SCG และ ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ให้แด่ ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม “เภสัช ปันสุข”