มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ยินดีสนับสนุนโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 หรือเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับ วิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อสังคมไทย

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ยินดีสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 หรือเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อสังคมไทย
ติดต่อได้ที่ www.doctorkasem-foundation.org