มหาวิทยาลัย ได้เนินการโอนค่าธรรมเนียมการศึกษา เข้าบัญชี ที่นิสิตได้ผูกกับระบบพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัย ได้เนินการโอนค่าธรรมเนียมการศึกษา เข้าบัญชี ที่นิสิตได้ผูกกับระบบพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ( สำหรับค่าเทอมส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท )

ส่วนที่คืน จะคำนวนดังนี้

*
หากนิสิต ชำระค่าธรรมเนียม
แบบได้รับส่วนลด 10% มาแล้ว
จะได้รับเงินคืนเพิ่ม 40% จากยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ

* หากนิสิตชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มาตามอัตราปกติ จะได้รับเงินคืนครั้งนี้ 50% จากยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ

** ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนที่เกิน 50,000-100,000 คืน 30%
ส่วนที่เกิน 100,000 ขึ้นไป คืน 10%

*** ทั้งนี้ นิสิตชั้นปีที่ 1 จะไม่นำค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 1,700 บาท มารวมคำนวณส่วนลดในครั้งนี้