ภาพบรรยากาศการเตรียมตัวซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ภาพบรรยากาศการเตรียมตัวซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 19 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563