พิธีไหว้ครูเพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงและแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์​ จัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงและแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์