พิธีรับเสื้อกาวน์ คณะเภสัชศาสตร์ มศว ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 7 กันยายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ มศว ชั้นปีที่ 4 พิธีรับเสื้อกาวน์ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีพร้อมกับพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงว่านิสิตได้ผ่านการศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์มากว่าครึ่งทางและเตรียมพร้อมนำความรู้ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพต่อไป เสื้อกาวน์ยังย้ำเตือนถึงความรับผิดชอบที่เภสัชกรต้องมีให้กับประชาชน ภายในพิธี คณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆเป็นผู้มอบเสื้อกาวน์ให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ และร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับผู้ปกครองและนิสิตรุ่นพี่รุ่นน้องที่มาร่วมในพิธี