พิธีรับเสื้อกาวน์สำหรับนิสิตชั้นปีที่​ 4​ เพื่อแสดงความยินดีในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพและเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา​ 15.30 คณะเภสัชศาสตร์​ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์สำหรับนิสิตชั้นปีที่​ 4​ เพื่อแสดงความยินดีในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพและเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกงาน