พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 สำหรับบัณฑิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 19 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว