ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา เข้าร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา เข้าร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร และพันธกิจคณะเภสัชศาสตร์ ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์