ผศ. ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และบุคลากรจากส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ได้มาเยี่ยมคณะ และสัมภาษณ์ผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร โดย ผศ. ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และบุคลากรจากส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ได้มาเยี่ยมคณะ และสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อนำข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัย