ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญาฯ เพื่อปฏิบัติราชการชดใช้ทุนบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 4 ตำแหน่ง