ประกวดกระทงวัสดุธรรมชาติจากสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ โดยได้จัดกิจกรรม “ประกวดกระทง” ซึ่งได้มีการนำวัสดุธรรมชาติจากสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มาเป็นวัสดุในการทำกระทง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565