บุคลากรสายปฏิบัติการ​ คณะเภสัชศาสตร์​ ร่วมมือร่วมใจผลิตฉากกั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ​ COVID​2019

บุคลากรสายปฏิบัติการ​ คณะเภสัชศาสตร์​ ร่วมมือร่วมใจผลิตฉากกั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ​ COVID​2019​ เตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์​ มศว​