บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มศว รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้มารายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก