บริษัทเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบ ผลิตภัณฑ์สารสกัดฟ้าทะลายโจร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบ ผลิตภัณฑ์สารสกัดฟ้าทะลายโจร Viruno 30 จำนวน 1,000 กล่อง (1 กล่อง บรรจุ 30 เม็ด) มูลค่า 200,000 บาท เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ มศว นำไปจัดสรรตามความเหมาะสม
คณะ ฯ ขอขอบพระคุณบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด มา ณ โอกาสนี้