นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด และ องค์การเภสัชกรรม