ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 (วันพ่อแห่งชาติ)

อาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 (วันพ่อแห่งชาติ) เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานด้านอาคารคณะเภสัชศาสตร์