คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

📢 งานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จะจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการประสานงานการวิจัยทางคลินิก (CRA) โดยวิทยากร ภญ.สิริพิมล สมบูรณ์วิทย์ และทีม ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ ห้องบรรยาย 501 ตึกคณะเภสัชศาสตร์