คำร้องขอถอนรายวิชาออนไลน์

คำร้องขอถอนรายวิชาออนไลน์

ระบบเปิดให้นิสิตยื่นคำร้องออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมัติได้ถึง 5 พฤษภาคม 2563
ในช่วงนี้สามารถยื่นคำร้องแบบเดิมได้ วันสุดท้ายวันที่ 20 เมษายน 2563