คณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมอบรม ระบบ Supreme 2019

คณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมอบรม ระบบ Supreme 2019 วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 คณะเภสัชศาสตร์