คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมดูงานที่บริษัทผลิตเครื่องสำอาง Aesthetic plus

คณาจารย์และบุคคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ ผศ สถาพร นิ่มกุลรัตน์ ผศ ลลนา คงคาเนรมิตร ผศ ชุติมา วีรนิชพงศ์ อ.ภัทรวิทย์ รักษ์ทอง คุณณรงค์ มูลศรี และคุณชยาภา อ่อนศรี ได้ไปเยี่ยมชมบริษัทผลิตเครื่องสำอาง Aesthetic plus และได้พูดคุยถึงความร่วมมือที่อาจมีร่วมกันในอนาคตระหว่างภาครัฐ-เอกชน ในด้าน การแลกเปลี่ยนบุคลากร งานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และแหล่งฝึกปฎิบัติงานด้านเครื่องสำอาง