คณะเภสัช​ศาสตร์​ ได้ร่วมงาน​ TCAS วางแผน​เตรียม​ตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย​ ซึ่งจัดโดย​โรงเรียน​และสมาคมผู้ปกครอง​ โรงเรียนสาธิต​มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ​ ประสานมิตร​ (ฝ่ายมัธยม)​

18​ สิงหาคม​ 2562​ คณะเภสัช​ศาสตร์​ ได้ร่วมงาน​ TCAS วางแผน​เตรียม​ตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย​ ซึ่งจัดโดย​โรงเรียน​และสมาคมผู้ปกครอง​ โรงเรียนสาธิต​มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ​ ประสานมิตร​ (ฝ่ายมัธยม)​ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเภสัชศาสตร์ แก่นักเรียนและผู้ปกครอง (ทั้งโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และบุคคลทั่วไปที่สนใจ)