คณะเภสัชศาสตร์ และศิษย์เก่า ร่วมสมทบเงินและสิ่งของ มอบแด่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ และศิษย์เก่า ร่วมสมทบเงินและสิ่งของ มอบแด่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.นครนายก เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 25 ปี ในวันที่ 25 มกราคม 2564