คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. สังกัดสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม       จำนวน 1 ตำแหน่ง                 >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<
  2. สังกัดสาขาเภสัชเวท                         จำนวน 1 ตำแหน่ง                >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสิรินทิพย์ โทร. 037-395094 ต่อ 21528 ในวันและเวลาราชการ