คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแรกพบ สนภท หรือ โครงการบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแรกพบ สนภท หรือ โครงการบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดสร้างเสริมสุขภาพ นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 สถาบัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก