คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดพิธีไหว้ครู

คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้อง 402 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว