คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดการประชุมตามแนวทาง “Green Pharmacy SWU: เภสัช มศว รักษ์โลก”

คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดการประชุมตามแนวทาง “Green Pharmacy SWU: เภสัช มศว รักษ์โลก” ลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม จัดอาหาร

แบบบุฟเฟ่ต์ ใช้ภาชนะใส่อาหารที่ใช้ซ้ำ และใช้ใบตองใส่ขนมไทย