คณะเภสัชศาสตร์ มศว ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ นางสาวอรวรรณ นามวงค์เนาว์

คณะเภสัชศาสตร์ มศว ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ นางสาวอรวรรณ นามวงค์เนาว์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มศว  ด้วยรักและอาลัย