คณะเภสัชศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562