คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์