คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และทำสัญญาฯ การเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และทำสัญญาฯ การเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์