คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดคลอง 14 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก