คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง”

ชาวคณะเภสัชศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว โดยมี รศ.ภญ.กัญญดา อนุวงศ์​ มาเป็นวิทยากรเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงระดับสาขาวิชาและสำนักงานคณบดี​