คณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง